Documentary | Belgesel

BAYOMA Projesi

[ENG]
Fastest growing problem of the whole Mediterranean region: invasive species. Lionfish and puffer fish in particular, were challenging the Mediterranean ecosystem for a while now. With added effects of global climate crisis plus illegal hunting, these fish are now in total control and local/domestic fish species are in decline. Village folks who depend on fishing economy are facing the challenge of their lives.

BAYOMA Project is a collective of scientists and engineers who have been dedicated to analyze this problem and find ways how to solve it and maybe even find a way to co-exist.

[TR]
Akdeniz’in en hızlı büyüyen sorunu: istilacı yabancı türler. Aslan balığı ve balon balığı uzun bir süredir Akdeniz ekosistemini sınamakta. Küresel iklim krizi ve kaçak avlanma buna eklenince bu türlerin etkinliği facia boyutuna ulaştı. Yerel türlerin sayısı hızla tükeniyor. Balıkçılıkla geçinen köyler hayatlarının mücadelesiyle karşı karşıya.

BAYOMA Projesi Akdeniz’in bu sorununu analiz etmeye ve çözüm üretmeye odaklanmış bilim insanları ve mühendislerden oluşan bir kolektif.

Colors of Karia

[ENG]
An atmospheric attempt to collect our memories from Muğla/Karia – sliced from the original tourism documentary that Alarga Film created for the Municipality of Muğla around 2017.

[TR]
Alarga Film’in 2017’de Muğla Belediyesi için hazırladığı turizm belgeseli görüntülerinden derlenen atmosferik bir hatıra çalışması.

Music: Balmorhea – En Route

[WFP] Kitchen of Hope | Mutfakta Umut Var

[ENG]
WFP’s Kitchen of Hope project provides culinary training and helps improve the job prospects of Syrian refugees and host communities.

MUV is a program where interested Turkish nationals, Syrians under temporary protection, and other refugees receive culinary skills training — with an end goal of helping participants become better prepared in their search for jobs, and to assist refugees in becoming self-sufficient.

The program also attempts to improve social cohesion between the refugee and host communities as they interact directly together.

[TR]
Dünya Gıda Programı (WFP) “Mutfakta Umut Var (MUV)” projesi ile Suriye’li sığınmacılar için bir dizi eğitim programı hazırlayarak, uzmanlıklarını ilerletme ve bölge halklarıyla kaynaşmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

https://turkey.un.org/en/35474-wfps-kitchen-hope-helps-get-refugees-business

[DW] Being an Industrial Diver | Sanayi Dalgıcı Olmak

[ENG]
Industrial diving is considered to be one of the most tough, risky and interesting jobs ever. There are very few of them in Turkey. So who are these industrial divers? Where do they work? How do they prepare themselves for underwater?

Installing pipelines under hundreds of meters under the water, welding them together, bringing sunken ships to the surface… These are only a few things that they do. As most things are invisible to us under the water, we’re invisible ourselves, for most eyes above the water.”

Industrial diver Hakan Aykan tells that their job is based on teamwork and they consider themselves as invisible heroes. He adds: “We exist in places that are mostly unseen by others.

[TR]
Sanayi dalgıçlığı dünyanın en zorlu, riskli ve ilginç meslekleri arasında gösteriliyor. Türkiye’de sanayi dalgıcı olarak dalış yapan kişilerin sayısı oldukça sınırlı. Peki kimdir bu sanayi dalgıçları? Hangi iş alanlarında çalışırlar? Suyun altına kendilerini nasıl hazırlarlar?

Suyun kimi zaman yüzlerce metre altında boru hatları döşemek, bu boruları birbirine elektrikli kaynakla tutturmak, batan gemileri söküp çıkarmak sanayi dalgıçlarının yaptıkları işlerden yalnızca birkaçı.

Sanayi dalgıçlığı yapan Hakan Aykan, mesleğinin bir takım işi olduğunu ve kendilerinin görünmez kahramanlar olduklarını söylüyor ve ekliyor: ” Hiç görünmeyen yerlerde aslında çok varız. Ama biz de aşağıdaki hiçbir şeyi görmediğimiz gibi, yukarıda da bizi kimse görmüyor”

Never Shall I Complain | Kimseye Etmem Şikayet

[ENG]
An excerpt from civil servant Türkan’s life as a disabled woman who stands on her own feet, featuring a government office, some music and her first diving experience.

[TR]
Memur Türkan Hanım’ın, kendi ayakları üzerindeki engelli hayatından, musikili bir zamanı ve dalış tecrübesini anlatır.

/Festivals & Screenings/ – /Festivaller & Gösterimler/
– 13. İf İstanbul Independent Film Festival
– 8. Documentarist İstanbul Doc Days
– 3. Aegean Docs, Greece
– 12. European Film Festival Integration You and Me, Poland
– Bifed 2015 Panorama Section Turkey
– Başka Sinema 2015 Short Film Night
– Eskisehir Short Fest 2015

Pure Black | Kara Siyah

[ENG]
A collection of moments from the documentary series “Tales from Shore”, created by Alarga Film for TRT Belgesel (Documentary) television. In solidarity with our comrades from the seas and shipyards.

[TR]
Alarga Film’in TRT Belgesel için hazırladığı “Kıyı Öyküleri” serisinden bir hatıra çalışması. Kıyı ve deniz işçisi yoldaşlarımıza saygıyla, dayanışmayla.

Short Film | Kısa Film

Boulder | Kaya

[ENG]
Kaya is the story of a farmer family trying to get permission from state institutions to finish drilling on their land. While the drilling machine was moving under the ground, it hit a rock and stopped. This obstacle must be overcome in order for the family to reach the water source.

[TR]
Kaya, tarımla geçinen bir ailenin kendi arazilerinde sondaj yapabilmek için giriştikleri bürokratik mücadelenin hikayesi. Sondaj operasyonu, büyük bir kaya parçasına denk gelmeleriyle birlikte duruyor. Ailenin su kaynağına ulaşabilmesi için bu engeli aşması gerekiyor.

[UNHCR] Remedy | Şifa

[ENG]
Nobody chooses to be a refugee.
However, every refugee dreams of returning home.
“Remedy” tells the story of those who live with this hope every day. It’s a short film created by Alarga Film with UNHCR.

[TR]
Kimse sığınmacı olmayı seçmez.
Ancak her sığınmacı bir gün eve dönmenin hayalini kurar.
“Şifa” bu hayali her gün kuranların hikayesini anlatan bir kısa film. UNHCR’ın katkılarıyla hazırlanan bir Alarga Film kısası.

Music Video | Klip

Big Beats Big Times – You Don’t See Me

Big Beats Big Times | You Don’t See Me feat. Blair Sinta & Gunnar Halle
From the album titled “Full Moon Theory” released by Who Are We Who We Are / 2015

https://bantmag.com/2018in-en-iyi-20-yerli-muzik-klibi/